Vzdělání A Seberealizace

Osobní růst: Umění neustálého učení

Osobní růst je nepřetržitá cesta, na níž si klade člověk za cíl stále se zlepšovat, rozvíjet své dovednosti, a dosahovat většího potenciálu v životě. Jedním z klíčových prvků osobního růstu je umění neustálého učení. Neustálé učení není pouze procesem získávání nových znalostí, ale také přístupem k...

Možnost využití virtuální reality ve školách

Už v letošním školním roce by se někteří žáci mohli začít učit pomocí výukových programů ve virtuální realitě. Letos na jaře totiž tyto programy úspěšně dokončily pilotní testování a rozšiřují svou distribuci. Virtuální realita otevírá nové možnosti učení. Zatímco podle klasických učebnic si žáci...

Proč si pamatujeme množiny

Různých pouček a vzorečků si ze školy pamatujeme spoustu, i když u mnoha z nich už asi úplně nevíme, k čemu nám byly. Množiny byly navíc zábavné. Chuť poznávat Do školních lavic se těší především děti, které jdou do první třídy. Už během prázdnin si školní batoh téměř nesundají ze zad, hrají si na...

MBA: Vaše možnost, jak se dostat mezi manažerskou elitu

Co je to MBA? Nejde o zkratku „Man in black“, ale o označení prestižního titulu Master of Business Administration. Pokud se v současné době ucházíte o dobře placenou pozici v ekonomické sféře, možná jste se s požadavkem na manažerské vzdělání setkali. Pravdou je, že díky MBA budete mít v rukávu jedno eso navíc....