Studium MBA na CBS: Jedinečná příležitost k profesnímu rozvoji

Vysoká škola otevírá bránu do světa skvělých pracovních příležitostí… Podobné slogany již realitě neodpovídají. Vysokoškolských absolventů je stále více a titul již není výhodou, jako spíše standardním požadavkem. Na druhou stranu se však nabízí možnost dalšího profesního rozvoje, a to formou studia MBA. MBA programy se už dávno nezaměřují jen na obchod. Cambridge Business School nabízí řadu specializací. V následujících řádcích vám alespoň ve zkratce představíme programy, které se věnují personálnímu managementu nebo komunikaci.

Marketing a Public Relations

V profesním vzdělávacím programu MBA Marketing a Public Relations se seznámíte s úlohou marketingu a jednotlivých forem marketingových komunikací. Další část programu souvisí s problematikou vztahů s médii a veřejností, formulací vhodné PR strategie a využíváním nástrojů krizové situace. Nedílnou součástí programu je rozvíjení a zdokonalování komunikačních dovedností, kterými by měl oplývat každý úspěšný marketér. Po absolvování programu Marketing a Public Relations budete schopni efektivně využívat marketingové nástroje, s pomocí kterých navrhnete optimální marketingovou strategii.

Personální management

MBA program Personální management  studenty seznamuje s problematikou lidských zdrojů, personálními procesy a strategií řízení lidských zdrojů v organizaci, trendy v oblasti řízení a souvisejícími oblastmi. Studium je vhodné pro manažery, podnikatele, personalisty a všechny uchazeče, kteří se chtějí zdokonalit v řízení lidských zdrojů. Program se dotýká nejdůležitějších psychologických aspektů vedení zaměstnanců, problematiky motivace a odměňování a v neposlední řadě s pracovním právem a firemní kulturou.

Proč studovat MBA na CBS?

CBS nabízí 11 specializovaných programů MBA, program BBA a program LLM. Instituce spolupracuje s předními odborníky z praxe i z akademického prostředí – studenti tak mohou s lektory konzultovat a řešit problémy související s vlastní obchodní praxí. Časově vytížení zájemci přivítají flexibilní studium, které kombinuje distanční formu s e-learningem. Další informace najdete na www.cambschool.cz.

Publikováno: 15. 03. 2016

Kategorie: Vzdělání a seberealizace

Autor: Ivana Kolářová