Odpadní vodu nemusíme čistit nešetrnou chemií. Kořenová čistírna to hravě zvládne i bez ní!

Smýšlíte ekologicky? Pokud vám záleží na životním prostředí, jistě jste již o kořenových čističkách slyšeli. Anebo ne? Pravdou je, že jich u nás - vzhledem k pořizovací ceně – přibývá pozvolna. Přesto o ně jeví zájem obce, provozovatelé průmyslových objektů, nemocnice i soukromé osoby. Důvod je prostý – kořenová čistička nabízí mnohem ekologičtější a zároveň ekonomičtější čištění vody než klasická ČOV. Je nenáročná na údržbu a nevyžaduje žádný přísun energie. Další podrobnosti vám prozradíme v tomto článku!

Jak probíhá čištění vody přes kořenovou čistírnu?

Víte, jak fungují mokřady? Kořenová čistička čistí vodu na podobném principu. Jedná se o samovolné čištění bez působení chemických aditiv. Zároveň není zapotřebí ani dodávka elektrické energie. O vše se postará vegetace. První fáze spočívá v předčištění vody (např. v sedimentační nádrži, jedná-li se o kořenovou čističku pro obec). Voda zbavený mechanických nečistot putuje do kořenového filtru – mokřadní vegetace. Ta se postará o přeměnu nebezpečných látek na naprosto neškodné složky, Děje se tak pomocí oxidačně reprodukčních a biologických procesů. Finálním produktem je nezávadná voda. Kořenová čistírna nevyžaduje náročnou obsluhu ani údržbu. Důležité je pouze čištění potrubního vedení, vyvádění kalu z nádrže (cca jednou měsíčně) a odstraňování suchých rostlin. Jednou ročně (během zimy) se musí posekat rostliny v kořenovém poli.

V čem je kořenová čistírna výhodná pro obce?

Kořenová čistička odpadních vod perfektně zapadá do stávajícího prostředí a podporuje rozvoj biotopů. Provozní náklady jsou výrazně nižší než u běžné ČOV a není nutné zaměstnávat specialisty pro obsluhu. Jediným negativem je vyšší počáteční investice a oproti mechanicko – biologické čističce větší požadavky na prostor. V každém případě jde o výhodnou investici, a to jak s ohledem na budoucí úsporu nákladů, tak ekologii.

Publikováno: 05. 05. 2016

Kategorie: Životní styl

Autor: Ivana Kolářová