Svatební obřad v Praze: kouzelná pohádka a velké tajemství

V posledních letech je po celém světě zaznamenána tendence návratu k původním zdrojům, tradicím a starým zvykům, jedním z nichž je pravoslavný svatební obřad. V dnešní době se mnozí novomanželé ihned po vykonání úředního obřadu vydávají do kostela, aby zde mohlo dojít k naplnění velkého tajemství manželství. Právem se proto říká: "Manželství se uzavírají v nebi.“ Skrze Boží "ano" manželský svazek se skutečně stává něčím svatým a je považován za nejvíce harmonický a pevný. Pravoslavné svatby v České republice mají legitimní občanskou a právní sílu. Po uzavření sňatku novomanžele získávají pravoplatný oddací list, který je uznáván ve všech zemích, včetně Ruska. Snoubenci mohou uzavřít sňatek v oficiální obřadní síni matričního úřadu města, a pak spolu s hosty a samozřejmě svědky (zákon vyžaduje jejich přítomnost na obou stranách) se vydat do církve na slavnostní obřad. Církevní sňatek v České republice mohou podstoupit i páry, které se již nachází v manželském svazku – stačí jen předložit potvrzení matričního úřadu, přeložené do českého jazyka. Kromě toho, aby pár mohl uzavřít křesťanský církevní sňatek - je třeba předložit potvrzení o křtu ženicha a nevěsty (pro katolíky je toto podmínkou). Snoubenci by měli přijet do Prahy nejméně tři dny před plánovaným obřadem, aby mohly být zařízeny veškeré záležitosti sňatku. Co se tyče samotného obřadu - ten se odehrává v české pravoslavné církvi, která působí v eucharistické jednotě s ruskou pravoslavnou církví a patří k jejím sesterským církvím. Ruští občané v Praze mohou podstoupit svatební obřad v chrámě svatých Cyrila a Metoděje - jedné z největších pravoslavných církví v České republice. Chrám se nachází téměř v centru hlavního města České republiky, proto dostat se sem nebude těžké - zvláště pokud pro svatební kolonu využijete auto z autopůjčovny v Praze. Dle Vašeho přání však můžete si vybrat i jeden z mnoha katolických kostelů. Přesun Vás a dalších svatebních hostů můžete řešit službou pronájem aut Praha společnosti MAD Auto. Co je však nejdůležitější, co by mladí lidé měli mít na paměti při tak důležitém a zásadním kroku v životě, je to, že po staletí byl tento obřad považován za posvátný, a manželství se uzavíralo jednou provždy, na celý život. Například katolická církev považuje manželství za jednu ze svátostí, proto zrušení sňatku není vítáno. Ale nebudeme mluvit o smutných věcech. V první řadě se snažte duchovně připravit na tento obřad. Možná že pak Váš sňatek bude skutečně ochraňovat samotné nebe.

Publikováno: 01. 03. 2016

Kategorie: Zajímavosti

Autor: Ivana Kolářová