Vyznejte se v recyklačních symbolech a recyklujte i kovy

Pokud sledujete aktuální dění ve světě, víte, že se média točí kolem jednoho velkého tématu, kterým je ochrana životního prostředí a ochrana planety obecně. Například se v nedávné době začal plně nahrazovat plast, který škodí oceánům a díky čemuž umírají mořští živočichové. A už nějaký ten pátek se třídí odpad. V současné době se třídí převážně plasty, sklo, také papír, málokdo si ale uvědomuje, že lze třídit i kovy, s nimiž pracují třeba ve společnosti MSC MetPro, a. s. Abyste také začali třídit kovy, je třeba se vyznat v recyklačních symbolech, které se na kovových výrobcích nachází. Třídění papíru, plastu nebo také skla je naprosto běžná záležitost. Málokdo však třídí kov, což je velká škoda, jelikož i kov lze recyklovat a i před kovem je možné chránit naši planetu. Kovové obaly, které lze recyklovat, mají na sobě recyklační symboly, jež poradí a navedou ke správnému recyklování.

Jaké recyklační symboly se používají pro značení kovových obalů?

Papír je modrý, plast patří do žlutých kontejnerů, sklo do zelených. Kov většinou patří do šedě zbarvených kontejnerů, pokud není na kontejnerech uvedeno jinak. Pro vás je však důležité znát recyklační symboly, které se používají pro značení kovových obalů. Značení kovových obalů poznáte podle recyklačního symbolu trojúhelníku se šipkami, navíc je tam i číselné označení v rozmezí 40-49. A také se na recyklovatelných kovových obalech nachází zkratky, jako je 50 FE (to je tehdy, kdy je obal ze železa), dále 41 ALU (to je u obalu z hliníku) a pak 42-49, což je značení pro ostatní kovy.

Ne všechny kovové obaly patří do šedého kontejneru

Jak jsme zmínili, pro kovy jsou určené šedé kontejnery, pokud ale není uvedeno jinak. Je třeba, abyste se předtím, než vhodíte něco do šedého kontejneru, přesvědčili o tom, jestli daný kovový obal opravdu do kontejneru patří. O tom, co všechno do daného kontejneru patří, vás budou informovat nálepky na kontejnerech, kde se vyznačené, co házet a co neházet dovnitř.

Publikováno: 28. 05. 2019 / Aktualizováno: 31. 07. 2023

Kategorie: Zajímavosti

Autor: Ivana Kolářová