Nejčastější nedostatky v BOZP. Netýká se to i vás?

Dokumentace BOZP a PO je pro většinu zaměstnavatelů jenom přítěž, kterou by nejraději zrušili (i proto ostatně oslovují firmu Extéria, zkušenosti klientů najdete v referencích na internetu). Dodržování bezpečnosti je ale zákonem daná povinnost, která se týká všech zaměstnavatelů i osob samostatně výdělečně činných. V praxi se pak setkáváme jednak s podnikateli, kteří začnou BOZP řešit až v případě nahlášené kontroly, a jednak s podnikateli, kteří sice vedou okrajovou dokumentaci, ve které je spoustu chyb. Zodpovědní a pečliví zaměstnavatelé jsou spíše výjimkou.

Dokument stažený z internetu

Při zřizování dokumentace BOZP je nejjednodušší, ale nikoliv nejlepší cestou stažení předpřipraveného vzoru pro konkrétní obor. Jenže každý podnik a každý obor podnikání přináší trochu jiná rizika a jiné odpovědnosti v rámci hierarchické struktury, a tak nakonec při kontrole zjistíte, že dokumentace je absolutně nevyhovující.

Chybějící aktualizace

I když máte dokumentaci BOZP a PO sestavenou přesně na míru, nezapomeňte na pravidelnou aktualizaci. Nestačí ji tedy založit do šanonu a zapomenout na ni, zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat a zajišťovat nebezpečné činitele a pravidelně kontrolovat rizikové faktory. A každou takovou kontrolu, nové opatření nebo odstranění rizika je nutné do dokumentace zanést.

Zaměstnanci nejsou informovaní

Je načase převést teorii do praxe. Dokumentace, jakkoliv pečlivě sestavená a aktualizovaná, je k ničemu, pokud zaměstnanci nemají tušení o její existenci. Nemusíte je přitom informovat detailně o každém bodu, avšak musí znát pro ně podstatné informace a stvrdit školení BOZP svým podpisem. V opačném případě nastává problém jak při kontrole, tak při pracovním úrazu.

Nepořádek v papírech

I zaměstnavatelé, kteří vedou dokumentaci opravdu zodpovědně, mohou mít při kontrole problém. Za několik let se nastřádá slušná hromada papírů a dokumentů, a pokud v nich nebudete mít pořádek, jen složitě v nich při kontrole dohledáte to potřebné. Všechny papíry si proto třiďte do šanonů a skladujte na bezpečném místě.

Publikováno: 30. 08. 2022

Kategorie: Podnikání

Autor: Ivana Kolářová