Zvládnou si malí podnikatelé zajistit BOZP svépomocí?

Že si velké firmy na povinné náležitosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci najímají zkušené odborníky není nic zvláštního. Co se ale vyplatí drobným podnikatelům? Splnit úkoly BOZP svépomocí, nebo si najmout odborně způsobilou osobu?

Pokud budete vybírat někoho, kdo se o BOZP a PO postará za vás, zaměřte se na hodnocení ostatních. Reference vám poskytnou dobrou představu o tom, jak byli ostatní zákazníci spokojení a s čím jim firma specializující se na BOZP a PO pomohla.

Kdo může provádět BOZP svépomocí?

Ne každý podnikatel může BOZP zajišťovat svépomocí. Pokud máte více než 25 zaměstnanců, je vaší povinností najmout odborně způsobilou osobu. V opačném případě můžete zajišťovat úkony v prevenci rizik sami, máte-li k tomu potřebné znalosti. Ty přitom nejsou nijak definovány, takže skutečně záleží jen na vašem vlastním uvážení. Co byste ale měli znát, případně si dodatečně nastudovat?

Co všechno budete potřebovat?

Především musíte ovládat právní a jiné předpisy BOZP, orientovat se v množství technických norem, zajistit svým zaměstnancům odpovídající školení, plnit veškeré požadavky na pracoviště, stroje, techniku, přístroje, nářadí a bezpečný výkon činnosti a zpracovávat a vést dokumentaci. Dále je nutné zvládnout požadavky na požární ochranu a vědět, jak řešit pracovní úrazy.

Smiřte se s tím, že vše neohlídáte

Dostát všem formálním a byrokratickým požadavkům není v kompetencích běžného drobného podnikatele. Cílem tedy je, aby byla alespoň reálná bezpečnost na pracovišti na co nejvyšší úrovni a abyste tedy předcházeli situacím, kdy by vaše vedení BOZP mohlo být přezkoumáváno. Problém je, že BOZP je (nebo by alespoň měla být) komplexní a soustavná činnost, kterou nelze odbýt jednorázovým školením a několika papíry v šanonu. I proto byste raději měli zainvestovat do najmutí odborně způsobilé osoby, která ochrání vaše zaměstnance před úrazy a vaše podnikání před tučnými pokutami.

Publikováno: 30. 03. 2023

Kategorie: Podnikání

Autor: Ivana Kolářová