Břišní tance

Je tomu již odjakživa, že pohyb, lépe řečeno jistý druh pohybu, a to tanec je, je v téměř každé době a kultuře považován za činnost, při které je odhalována jak fyzická krása jedince, tak i jeho vlastnosti a schopnosti. Je jasné, že dobří tanečníci jsou považováni za atraktivní, ale tanec nemusí sloužit jen k prezentaci krásy a schopností, ale také právě zdraví. Všechny tyto aspekty jdou, co se týče tance břišního, ruku v ruce.

Břišní tanec, který vznikl na Středním východu, je v našich západních končinách často označován přídomkem „orientální“. Je rozšířen víceméně po celém světě a jeho obliba roste, a to především díky pozitivním zdravotním účinkům na organismus. Z dříve orientálního kulturního fenoménu se tak dnes stal oblíbený způsob zdravotního cvičení, které je prospěšné jak pro tělo, tak psychickou kondici, ale o tom až dále. Navíc, dobře zvládnutý břišní tanec u žen je pro mnoho mužů důvodem k dlouhému obdivu těchto tanečnic.

Co tedy nabízí ono „vrtění se v bocích“, které mnozí nazývají břišním tancem, tak blahodárného? Stejně jako každý tanec, nebo systematický pohyb způsobuje lepší a výraznější prokrvení končetin a jiných částí těla. Tanečník zlepšuje svou pohyblivost, pružnost a koordinaci pohybů a jako přídavek si upevňuje zdravější postavení páteře a celého těla. Pro jedince s mírnou nadváhou je pak břišní tanec také velmi efektivním způsobem, jak přirozeným pohybem formovat své tělo a ztrácet na váze. Ženy si při tanečních pohybech tohoto typu posilují břišní a pánevní svaly a také zpevňují svaly pánevního dna, což jim může ulehčit porod, zmírnit bolesti spojené s menstruací a také napomáhají k léčbě neplodnosti. Pokud jde o blahodárné účinky na lidskou psychiku, tak jejich krátký výčet jistě napadne i vás: Břišní tanec zvyšuje sebevědomí, přináší uvolnění a radost a co je v dnešní době velmi důležité, výborně odbourává stres, kterého se nám dnes a denně dostává v požehnané míře.

Pozitiva zcela jasně převažují nad negativy. Přesto i u břišního tance je třeba počítat s jistými omezeními: Osoby v těhotenství, s omezenou pohyblivost či špatnou kondicí svalů a páteře by se před první návštěvou taneční hodiny měli informovat u svého lékaře a zjistit případná rizika. Břišní tanec je také náročný co do času, který je mu nutné věnovat. Teprve po třech až čtyřech měsících soustavného cvičení se u většiny lidí projevuje uvolnění a protažení svalů, které je doprovázeno s výrazným zlepšením samotné kvality tance. Pro ty, kteří se však nezaleknou je břišní tanec vhodnou alternativou jinak mnohdy nudnému posilování a cvičení především břišních svalů, při kterém je mnohdy možné si užít i mnoho legrace.

Publikováno: 21. 11. 2012

Kategorie: Cvičení | Cvičení po porodu | Cvičení pro těhotné

Autor: Kateřina Malinská