Ženská hysterie

Slovo „hysterie“ je přejaté slovo původem z Řecka. „Hystera“ znamená „děloha“ a tedy je toto slovo silně spjato s ženami. Neznamená to však, že tím co dnes označujeme za hysterii, nemůže a nemohl „trpět“ i muž. Dříve se jako „ženská hysterie“ označovala nemoc, jež byla často přiznávána jako diagnóza mnoha zcela odlišných symptomů – od svalových křečí přes dušnost, slabost, popudlivost a nervozitu až k nechuti k sexu – způsobená sexuálním neuspokojením. Od 20.století již nemoc „ženská hysterie“ není jako nemoc uznávána, bylo odhaleno mnohé z hlediska psychologického i diagnostického. To, co se dříve označovalo za „hysterii“ dnes může spadat pod schizofrenii či některé jiné úzkostné neurózy. Pokud je někdo hysterický, znamená to dnes, že jeho citovost (emotivita) je přehnaná a velice nestabilní vyznačující se jednoduchými (primitivními) reakcemi. Většinou se nejedná o stavy nepřetržité. Hysterická žena, tedy žena trpícími stavy hysterie, označovaná jako „hysterka“, je jistě běžnějším jevem než hysterický muž. Nejčastěji je toto označení myšleno jen jako nadávka užívaná například při hádce, když někomu ujedou nervy je zpražen větou: „Nebuď přece hysterická!“ Tím však člověka s opravdu hysterickou, kolísavou, vzteklou náladou těžko uklidníte a s největší pravděpodobností začne vyvádět ještě víc. Buď si neuvědomuje, že právě potvrdil tomu, kdo ho nařknul z hysterie, že je tomu skutečně tak, a nebo ho rozčiluje právě ten samí fakt. To, že je hysterie přisuzována ženám neznamená, že takto nesnesitelný nemůže být i muž. Spíše znám více mužů – a s jedním dokonce mám tu čest den co den – kteří takovýmito přehnanými reakcemi a nepříčetným řvaním trpí. Hysterické ženy nemá nikdo rád, takového člověka jednoduše málokdo vystojí. Hlavně mu nic nevyčítat… jinak je zle.

Publikováno: 05. 04. 2011

Kategorie: Ženská duše

Autor: Adéla Záhorská