Už víte koho budete volit?

Rok 2013 nám přinese mnoho změn. Jednou z podstatných změn jsou prezidentské volby 2013, ve kterých si, my občané, poprvé v dějinách naší země zvolíme svého prezidenta. Jedním z kandidátů je Přemysl Sobotka z politické strany ODS. Jaké jsou jeho názory a postoje, které by chtěl v prezidentské funkci prosadit? Jedním z hlavních témat, které jsou pro českou veřejnost důležité, je postavení naší země v EU. Přemysl Sobotka vidí budoucnost České republiky v roli suverénního státu v srdci Evropské unie. Je proti vytvoření evropského superstátu, ale podporuje EU jako prostor pro přátelské a obchodní vztahy s členskými státy, které by umožňovaly a zajišťovaly pružnější obchodování, cestování a větší bezpečí. S tím jde ruku v ruce podpora referenda kvůli přijetí či nepřijetí eura. Prostřednictvím zahraniční politiky chce osobně podporovat ekonomiku České republiky. Dalším bodem je neschvalování dluhů, které přinášejí další dluhy. Dále snaha o odstranění byrokratických nesmyslů omezující svobodu občanů. Přemysl Sobotka se chce zasadit o důsledné dodržování zákona a principů demokracie bez výjimek. Chce vyhlásit válku korupci a neúctě k jednotlivci. A v posledním bodě zastává názor, že by naše země neměla podlehnout panice jako Německo a podporovat zdravou energetiku s využitím jádra. Po prezidentských volbách si trochu odpočineme a k těm dalším půjdeme až v roce 2014. To se uskuteční volby do poslanecké sněmovny. Začali jsme u ODS a tak u ní i zůstaneme. ODS začala jako první s politikou odpovědnosti za budoucnost naší země a začala šetřit. To se ovšem neobejde bez spolupráce občanů, ale i obcí a krajů. Proto chce tato strana kraje bez dluhů. Kraje by měli začít více šetřit na svých výdajích a mzdách svých zaměstnanců. Dalším problémem je nezaměstnanost. S tou chce strana ODS bojovat tak, že bude podporovat podnikatele, aby vytvářeli nová pracovní místa.

Publikováno: 20. 12. 2012 / Aktualizováno: 31. 07. 2023

Kategorie: Politici

Autor: Ivana Kolářová