Oběd s bezdomovci

Mnoho lidí se bezdomovců štítí, a mají pravdu. Nemyjí se, nebo pouze výjimečně, většinou moc nejí, nepřevlékají se a hlavně většina z nich pije alkohol, levní vína, piva, v menší míře tvrdý alkohol. A proto je z nich cítit zápach, a spousta lidí má proto nepříjemný pocit. V Brně se domluvilo několik restaurací, že než by zbylé jídlo z hotovek toho dne vyhazovalo, sveze je řidič charity, a doveze na charitu, kde jsou obědy rozdány bezdomovcům. I tak se jich z tohoto svozu může najíst sotva jedna čtvrtina. Je pravdou, že většina lidí by si nepřála trávit oběd, kdekoli, s bezdomovcem. Ale někteří lidé se k tomuto způsobu dostanou, ačkoli to nemohou ovlivnit. Například někteří z bezdomovců mají zdravotní problémy, a tak jednou za čas dojdou na pohotovost, například se žlučníkem, a jsou na 2 – 3 dny hospitalizováni. Samozřejmě, že z takové návštěvy není nadšený nikdo. A tak hlavně sestřičky musí zajistit bezdomovkyni nebo bezdomovci základní hygienu, musí jim pomoci se vysprchovat, umýt vlasy, prohlédnout, zda nemá nějakou nemoc. Mohou je nechat den bez stravy, ale další dny mají většinou stejnou dietu, jako ostatní žlučníkáři. Pak se všichni ostatní pacienti dostanou, pokud je společná jídelna, do kontaktu s bezdomovkyní nebo s bezdomovcem. A nejen, že s nimi obědvají, ale i snídají a večeří. Spousta bezdomovců je ale mírná a docela příjemná, pokud nejsou opilí. Většina opilých lidí se chová nepříjemně pro ostatní. A především to vadí většině ostatních lidí na bezdomovcích. Obecně lze ale říci, že pokud bychom mohli zařídit, aby se bezdomovci mohly umýt včetně vlasů, obléct si čisté oblečení a pokud by nebyli napití, neměla by většina z nás problém, s bezdomovci poobědvat.

Publikováno: 01. 01. 2012

Kategorie: Životní styl

Autor: Dita Válková