Kvalitní vzdělání na soukromé škole

Soukromé školy začaly v České republice vznikat až po roce 1989. Do té doby nebyly totiž privátní školy státem povoleny. Do roku 1989 vládly v této zemi pouze a jedině státní školy. Bylo to pochopitelné, neboť stát chtěl mít velkou kontrolu nad vším, zvláště pak nad dětmi a dorůstající mládeží. Až v roce 1990 byla tato možnost státem umožněna, neboť byla přijata novela, která umožňovala vzniku soukromých i církevních škol. Rok 1990 je tedy milníkem v dějinách soukromých a privátních škol na našem území. Od tohoto roku vzniká celá řada soukromých mateřských, základních, středních i vysokých škol. Postupem času také vznikají soukromé konzervatoře, jazykové školy a vyšší odborné školy. Kdo všechny může zřídit soukromou nebo církevní školu? U církevních škol je to dané příslušným zákonem, který říká, že církevní školu může zřídit pouze státem uznaná církev nebo náboženská společnost. U soukromých škol to bylo zpočátku velmi volné, soukromou školu mohla totiž zřídit jakákoliv fyzická i právnická osoba. V současné době se tento zákon ovšem zpřísnil, takže od roku 1997 musí mít soukromé školy právní subjektivitu a fyzická osoba si již také nemůže zřídit soukromou školu. Dále musí soukromé školy předkládat ministerstvu vzdělávací koncept, data o způsobů hospodaření a financování, údaje o počtu svých žáků a další informace. Obecně je nejvíce soukromých škol v Praze a dále pak ve velkých městech. Dále nám statistiky čísel a procent říkají, že soukromé školy mají největší popularitu mezi středními školami. Vůbec však nejvyšší podíl soukromých škol v České republice je mezi vyššími odbornými školami. Naopak nejméně soukromých škol, je škol církevních. Mezi nejčastějšími studovanými obory v soukromých školách, vedle všeobecného vzdělávání, jsou obory ekonomické, často podnikatelsky zaměřené, a výpočetní technika.

Publikováno: 15. 04. 2011

Kategorie: Životní styl

Autor: Ivana Kolářová