Technika

Koncové měrky pomáhají v kovovýrobě zajistit dokonalou přesnost

Kovovýroba je jedním z odvětví, v nichž je velice důležité precizní zpracování každého jednotlivého produktu. Proto je třeba dbát na to, aby v jednotlivých fázích výrobního procesu nedocházelo k odchylkám od technické dokumentace. Žádná dílna ani velký podnik, které se zabývají zpracováním a obráběním kovů, se proto neobejdou bez kvalitních zaměstnanců. Ti musí ovládat výrobní postupy i metodiku práce. A nezbytné jsou i různé specializované nástroje, jež urychlují proces a umožňují dokonalou kontrolu ve všech jeho fázích.

Každý produkt by měl být zpracován přesně podle plánu. A u sériové výroby to platí obzvlášť

Každý řemeslník dobře ví, že spokojené zákazníky získá pouze v případě, kdy budou zhotovené kusy do nejmenších detailů odpovídat jejich požadavkům. A stejně je tomu i u sériové výroby, kde v jedné lince vzniká velký počet zcela identických produktů. V případě velké produkce ovšem hrozí výrazně větší riziko materiálních i časových ztrát ve chvíli, kdy dojde k odchylce od původního návrhu. V kovovýrobě navíc v hojné míře vznikají součásti různých výrobních, stavebních a zemědělských strojů, automobilů i komponenty rozmanitých a mnohdy konstrukčně složitých mechanismů a přístrojů. I při drobné nepozornosti, jež vede ke zdánlivě bezvýznamnému pochybení, tak může snadno nastat situace, kdy jsou výsledné produkty v praxi zcela nepoužitelné. A odběratel je logicky odmítne.

Koncové měrky a další kalibry pomohou zabránit vzniku zmetků

Firmě, u níž došlo k vytvoření nepovedené série, vznikne nemalá ztráta. A poskrvněna může být i její pověst, což se posléze odrazí i na zájmu zákazníků o její služby. Proto je třeba důsledně provádět kontrolní měření, při němž hrají nezastupitelnou roli koncové měrky a další kalibry.

Koncové měrky a další kalibry lze objednat u českého dodavatele

Koncové měrky slouží pro měření délky a hojně se užívají při kalibraci měřících přístrojů a měřidel. Kvalitní koncové měrky z legované oceli, případně keramické koncové měrky s výrazně vyšší odolností proti otěru, lze pořídit u společnosti Michovský TOOLS. Dostupné jsou jednotlivě nebo jako celé sady koncových měrek. A zakoupit tu lze i kalibry včetně NPTF, UNJ, UNJEF, UN, UNS, BSW, RC, Rp a dalších. Ti, kdo potřebují atypické rozměry, si mohou nechat vyrobit kalibry na zakázku.