Co s prachem u výrobních linek?

Kdyby byl prach problém jen estetický, bylo by to v průmyslových provozech jednodušší. Prach s sebou ale nese i rizika spojená s hygienou a bezpečnostní výroby, musí se proto efektivně odstraňovat.

Kde smeták nestačí

Nepořádek je nežádoucí i v podmínkách malé domácí dílny, kde si ale při úklidu vystačíme se smetákem a mopem. Ve výrobních halách a velkých provozech bychom ale museli mít smetáků stovky a k nim i stovky pracovníků. Efektivněji a rychleji se však o prach a další nečistoty postarají výkonné filtrační systémy. Usazený prach může napomáhat vzniku prostředí s rizikem výbuchu nebo požáru, což může ohrozit bezpečnost celé výroby. Při zpracování surovin vzniká prach při mnoha technologických procesech a postupech, jako je řezání, sekání, mletí, míchání, sekání, doprava, vážení a balení. Za explozní jsou považovány všechny druhy organického prachu, zejména v potravinářském průmyslu. Senný a obilní prach, mouka, kakao, cukr, škrob a další mohou představovat vysoké riziko pro bezpečnost celého provozu. U některých druhů prachu stačí i vrstva vysoká jen jeden milimetr. Odsávání prachu snižuje rizika a pomáhá k udržení bezpečného pracovního prostředí.

Chytré odsávání

Prach neznamená riziko jen v potravinářské výrobě. Téměř každý prach může být explozní, pokud má vhodné podmínky. Uhelný, papírenský i dřevní prach mohou představovat riziko, je proto nutné veškeré nečistoty likvidovat ideálně co nejblíže místu jejich vzniku, aby nedocházelo k usazování. Skvělým řešením je průmyslová vzduchotechnika, nejlépe v kombinaci s centrálním odsáváním. Systémy pro filtraci a odsávání musí splňovat mnoho norem a také interních požadavků, jsou tak často propojeny s chytrou technologií, která vše hlídá a řídí. Bezprašné prostředí je bezpečné pro pracovníky i vybavení. Průmyslové filtrační systémy jsou důležitým prvkem výroben a provozů bez ohledu na jejich zaměření.

Publikováno: 24. 04. 2021

Kategorie: Rady a tipy

Autor: Ivana Kolářová