Co je a proč je vhodné mít životní pojištění?

I když je velmi významné a dokáže ulehčit v tíživé situaci, je životní pojištění stále podceňovaným produktem. Jsme zvyklí před hrozbami a problémy zavírat oči, což se ale vyplácí. Je na čase s tím přestat. Položte si jednoduchou otázku: Jak zajistíte vaši rodinu, když se vám stane vážný úraz a nebude schopni pracovat? Nebo ještě jinak – co se s vašimi blízkými stane, když zemřete? Nemáte odpověď? Zajímejte se právě o životní pojistku. Životní pojištění jako jistá ochrana Životní pojištění je nastaveno tak, aby v případě vážného úrazu a případné invalidity či smrti, ochránilo nejbližší členy rodiny pojištěnce. Těmto lidem bude vyplacena smluvená finanční částka, která jim pomůže tíživou situaci lépe zvládnout. V jaké variantě je nejvýhodnější? Životní pojištění je hodně specifické, s jeho výběrem i nastavením nejlépe pomůže zkušený pojišťovací poradce. Je totiž třeba zvážit, jakou variantu si vyberete. Velmi oblíbené je investiční životní pojištění. U něj ještě investujete do fondů, čímž může dojít i k významnému zhodnocení vašich peněz. Ovšem nikde neexistuje jistota, že vaše finance zhodnoceny budou. Zde poradce například pomůže vytipovat vhodné fondy. Uzavřít je možné i kapitálové životní pojištění. V tomto případě také investujete, ovšem s garantovaným zhodnocením. Nechcete-li riskovat či nemůžete měsíčně platit více peněz, měli byste si uzavřít alespoň rizikové životní pojištění. Pojistnou událostí je v tomto případě jen smrt (a to nejen smrt úrazem). Existuje také důchodové životní pojištění, které nabízí možnost, jak si zvýšit životní standard v důchodu. Kdy pojistku sjednat? Platí, že čím dříve, tím lépe. S vyšším věkem totiž pojišťovny vyžadují vyšší platby. Kde si nechat pomoci? Pokud se pro sjednání životní pojistky rozhodnete, měli byste si nejdříve nechat provést srovnání životních pojištění. Je možné si ho objednat na broker-finance.cz, oficiálním webu společnosti Broker Finance, a.s., která se specializuje právě na poradenství v oblasti životních i jiných pojistek.

Publikováno: 01. 07. 2015

Kategorie: Finance

Autor: Jakub Novotný