Na co nezapomenout, pokud cestujete do zahraničí v době pandemie koronaviru?

Cesty do zahraničí se v poslední době značně zkomplikovaly. Za současné situace je zkrátka potřeba počítat s tím, že máme pandemii koronaviru. S cestami do zahraničí neoddělitelně souvisí cestovní pojištění, kdy bychom se určitě měli ujistit, zda kryje náklady na případné ošetření, které může mít souvislost právě s tímto onemocněním. Dobrá pojišťovna by nám měla zajistit krytí léčebných výloh v případě libovolného onemocnění, ale určitě bychom si měli ověřit, zda tomu tak skutečně je i v případě koronaviru.

Rizika, která kryje vaše pojištění

Právě z výše uvedených důvodů se klienti dnes běžně zajímají o to, zda je nutné se na koronavirus třeba připojistit. Pokud však máte dobrou pojistku, pojištění do zahraničí a koronavirus samostatně řešit nemusíte, protože je běžně zahrnuto již v klasickém pojištění. Tak toto má nastaveno také pojišťovna ERGO, kde samotné pojištění jde ještě nad rámec běžných smluvních podmínek. Pojistné plnění je totiž poskytováno i v oblastech, kde správní orgány nedoporučují cestovat. Je s tím pouze spojena podmínka, že je potřeba dodržet místní pravidla, která jsou platná pro vstup na území konkrétního státu.

Jak je to s karanténou a s výjimkami z pojištění?

Řada klientů má otázky také v souvislosti s karanténou. Pokud se dostanete v zahraničí do karantény, také v tomto případě máte určité nároky. U zmiňované ERGO pojišťovny, kde lze mimo jiné sjednat online pojištění do zahraničí, je možno bezplatně prodloužit cestovní pojištění. Díky tomu budete pojištěni i po dobu vaší karantény. Znamená to pro vás, že i nadále za vás budou hrazeny případné léčebné výlohy či jiné náklady, které jsou standardně kryty cestovním pojištěním. Tzn. třeba:
  • Pojištění zavazadel
  • Pojištění odpovědnosti
Také u cestovního pojištění však musíte počítat s tím, že zde jsou určité výjimky z plnění. Pokud tedy například budete v karanténě, nemáte hrazeny náklady na opožděný návrat do České republiky, na ubytování stravu či jiné vícenáklady, které vznikají prodlouženým pobytem.

Publikováno: 20. 12. 2020

Kategorie: Cestování

Autor: Ivana Kolářová