Kde si najít lékaře ordinujícího v blízkosti Vašeho bydliště?

Jak se říká ve známém přísloví - ,,Starý strom nepřesadíš“. Především senioři jsou neradi přemisťováni do jiných prostředí, než ve kterých strávili mnoho let svého aktivního života, vychovali své děti a každý kousek vybavení domácnosti jim něco připomíná. Nejlepším řešením pro staršího občana je zůstat tam, kde je a v případě potřeby přijímat zdravotní péči právě zde. Bohužel je mnoho situací, kdy k přestěhování seniora musí dojít chtě nechtě. Takovými situacemi mohou být např. snížená imobilita seniora bydlícího ve vyšším patře bezbariérového obytného domu bez výtahu nebo nemožnost každodenního dojíždění rodinných příslušníků, jež by se rádi o svého nesoběstačného blízkého rádi postarali u sebe doma, příp. i za asistence terénní zdravotní sestry. Pixmac000075710749 (2) Stále se zvyšující věk sebou přináší nejrůznější neduhy. Zatímco v mládí trpíme především akutními a krátkodobými onemocněními, tak ve stáří se u nás projevují dlouhodobé či dokonce trvalé onemocnění. Díky tomu se neobejdeme bez svého obvodního či odborně specializovaného lékaře. Přestěhováním s těmito lékaři zpravidla ztrácíme kontakt, a proto nám nezbývá než se poohlédnout po nových. A to bývá kamenem úrazu, tedy zdrojem obtíží a nesnází. Praktičtí lékaři a často i odborně specializovaní lékaři mají naplněnou kapacitu a další pacienty nepřijímají. Nabízí se otázka, kde najít lékaře, jež Vás bez okolků přijme do své péče? Vřele Vám doporučuji využít novou online službu Senior Kontakt, jež Vám prostřednictvím interaktivní mapy pomůže najít vhodné praktické lékaře ordinující v blízkosti Vašeho bydliště i s adresou a telefonními kontakty. Služba Senior Kontakt zprostředkovává všechny druhy sociálních služeb pro seniory v rámci celé České republiky, a to: • terénní služby (dovoz obědů, osobní asistence, pečovatelské služby, odlehčovací služby - terénní) • pobytové služby (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, týdenní stacionáře, sociální lůžka, odlehčovací služby - pobytové, domy s pečovatelskou službou, léčebny dlouhodobě nemocných) • ambulantní služby (denní stacionáře, aktivizační služby, odlehčovací služby - ambulantní)

Publikováno: 03. 06. 2014

Kategorie: Zdraví

Autor: Ivana Kolářová