Senior má také nárok na aktivní život

Dle statistických údajů vyplývá, že populace na celém světě stárne. Období stáří a stárnutí provází řadu změn a toto životní období je často chápáno jako etapa méně či více vážných onemocnění, nemohoucnosti a společenské izolace. Společnost přistupuje k seniorům spíše s negativním přístupem a nechce pochopit jejich potřeby. Každý starší občan byl ve svém produktivním věku zvyklý na určitou životní úroveň, a proto se nechce smířit se snížením kvality života. Pixmac000084020776 Ve stáří je seniory bilancován uplynulý život, a to v pozitivním i v negativním smyslu, a ne zřídka se u nich objevují pocity zklamání, zbytečnosti, opuštěnosti a marnosti života. Pozitivní myšlenky, zvýšení sebevědomí a zvýšená kvalita života ve stáří je umožněna příležitostmi pro aktivní život. Starší lidé si během svého života osvojili mnoho znalostí a získali řadu zkušeností, které mohou předávat mladším generacím. Naopak někteří senioři se i ve svém pokročilém věku rádi vzdělávají a získávají nejnovější poznatky, vědomosti a dovednosti v oblasti vědecké, historické, politické, kulturní apod. na univerzitě třetího věku představující soubor specifických programů všeobecného, zájmového a neprofesního celoživotního vzdělávání na vysokoškolské či univerzitní úrovni. Senior, jež nemá žádné vážnější zdravotní potíže, je soběstačný ve svém domácím prostředí a může se věnovat koníčkům, na které neměl v produktivním věku tolik času. Senioři se sníženou soběstačností (zdravotní postižení, chronické duševní onemocnění, demence) vyžadující pravidelnou lékařskou péči odborného zdravotního pracovníka jsou odkázáni na ústavní zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domy s pečovatelskou službou). Pobytové, terénní a ambulantní služby mohou rodinní příslušníci nebo zdravotně-sociální pracovníci zajistit nově prostřednictvím online služby Senior Kontakt

Publikováno: 14. 05. 2014

Kategorie: Co si myslím

Autor: Ivana Kolářová