Děti potřebují kvalitní prostředí, ve kterém se cítí bezpečně a mohou rozvíjet

O dětech se často hovoří jako o naší budoucnosti. Je to pravda, a to bez jakékoliv nadsázky. A právě proto bychom se měli soustředit na to, abychom potomstvu zajistili ty nejlepší podmínky pro optimální rozvoj. Toho však není možné dosáhnout, pokud podceníme byť jen jediný ze základních aspektů výchovy. Na ní totiž v dospělosti závisí celkový postoj jedince ke společnosti, životnímu prostředí i životu jako takovému. Hlavním stavebním prvkem společnosti je rodina. Každé dítě se učí především od svých rodičů, kteří na něj mají vliv až do dospělosti. Na straně „vychovatelů“ však nestojí pouze máma a táta, případně prarodiče – prakticky totiž žádné dítě nesetrvává pouze v rodinném kruhu, ale naopak je konfrontováno s dalšími prostředími. Velmi mnoho času pak tráví v mateřské škole. Docházka do mateřské školy je často neprávem podceňována. Respektive úroveň instituce, ve které dítě každodenně tráví nezanedbatelné množství času. Nicméně když si matně vybavíme to, co si pamatujeme z dob vlastního dětství, pravděpodobně se nakonec rozvzpomeneme na mnohem více věcí, než jsme si zprvu připouštěli. Hluboko pod kůži se nám vryla (ne)vlídná tvář paní učitelky, ale také vybavení a vzhled budovy. Nesporným faktem zůstává, že moderní mateřské školy nabízí diametrálně odlišnou úroveň předškolního vzdělávání než instituce, které vítaly generace dnešních rodičů a prarodičů. Standardy se průběžně zvedají a „mateřinky“ se snaží reflektovat nejnovější trendy svého oboru. Jenomže ne vždy a všude. Klíčovým artiklem jsou peníze. Kamenem úrazu institucí, jež se na první pohled jeví spíše jako stroj času do devadesátek, není laxní přístup řídících pracovníků, ale nedostatek finančních prostředků.

Když nestačí obecní ani krajský rozpočet, mohou pomoct dotace

Mateřské školy sice využívají peníze z rozpočtu obce či kraje, nicméně často jde o zcela nedostačující částky, které nemohou pokrýt. Ovšem existuje další možnost, kterou bohužel mnohé instituce nevyužívají, protože se obávají komplikovaného procesu. Pravdou je, že splnění podmínek vyhlášeného dotačního programu není vždy snadné – a proto je vhodné využít pomoct od někoho, kdo se v dané problematice vyzná a dokáže kvalifikovaně poradit. Pokud mateřská škola učiní zásadní krok a rozhodne se pro účast v dotačním programu, může administrativní zátěž delegovat na specializovanou firmu, která se postará o všechny dílčí fáze procesu. Mezi takové firmy patří například Artendr s.r.o. v čele s jednatelem PhDr. Bc. Markem Semerádem, MBA. Spolupracujícím subjektům poskytuje poradenství i ochranu před potenciálními riziky a problémy. „Mozek“ společnosti Artendr, Marek Semerád, se může pochlubit osobními zkušenostmi. Na vlastní kůži zažil, co „boj s dotačním řízením“ obnáší. Nyní své zkušenosti naplno využívá v rámci pomoci klientům, které vyřizování teprve čeká. Na začátku každé spolupráce je analýza projektového záměru. Odborníci musí posoudit reálnost a proveditelnost projektu a současně vyhodnotit rizika. Poté následují případné úpravy projektu s ohledem na zmírnění či úplnou eliminaci rizik. Artendr projekt průběžně konzultuje s poskytovatelem dotace a hlídá dodržování platné legislativy. Po vytvoření finančního plánu a zpracování nezbytné dokumentace nastává okamžik pravdy. Spolupráce však nekončí ani „přiklepnutím“ dotace. Naopak pokračuje v podobě dohlížení na dodržování povinností, výstupů atd. Alfou a omegou úspěchu při žádosti o dotaci tedy zůstává perfektní projekt a dokumentace. Po dotačním řízení nastává fáze realizace – a samozřejmě i výběr realizátora, což se děje formou veřejné zakázky. I tento proces je administrativně náročný a musí být splněny specifické podmínky. V případě spolupráce s Artendrem přechází veškerá odpovědnost právě na něj. Starostové obcí se díky firmám jako Artendr nemusí obávat, že s žádostí o dotace neuspějí – a v horším případě uškodí obci. Více než 10 let praxe a 80% úspěšnost na získání je pádným argumentem, proč se o spolupráci s profesionály rozhodně vyplatí uvažovat.

Publikováno: 27. 04. 2022

Kategorie: Děti

Autor: Ivana Kolářová