Piliny nejsou odpad

Dřevo je obnovitelná surovina, kterou používáme pro další výrobu, jako palivo a na mnoho dalších produktů. Při jeho zpracování vznikají piliny a hobliny, i ty ale mají své využití.

Nebezpečné dřevo

Z lesa se převáží dřevo na pily a do zpracovatelských závodů. Při práci se dřevem i jen v domácích podmínkách zůstane mnoho dřevního prachu a pilin, a pokud bychom si v dílně neuklízeli, brzy bychom se do ní ani nedostali. Ve velkých výrobnách je samozřejmě množství dřevního odpadu daleko větší a kromě nepořádku představuje i riziko. Dřevní prach je totiž velmi nebezpečný, pokud by nedocházelo k jeho odstraňování, ve vyšší vrstvě je explozní. Může tak pomoci vzniku prostředí, ve kterém za určitých podmínek hrozí riziko výbuchu. O piliny a dřevní prach se tak stará vzduchotechnika s potrubními systémy, což zaručí rychlé odvedení prachu i pilin mimo prostor zpracování a snížení rizika výbuchu. Pro bezpečné pracovní prostředí a ochranu zaměstnanců i techniky je tak odsávání pilin a dřevního prachu základním požadavkem.

Topení i podestýlka

Piliny, které jsou odvedeny po zpracování dřeva, se však nestanou odpadem. Ukládají se v zařízení a poté se pomocí dopravníků odvádí potrubní přepravou k dalšímu využití. Zpracují se tak třeba na dřevní peletky do kotlů, dřevěné brikety pro topení v krbu nebo jako dřevitou podestýlku pro hlodavce. Zpravidla je nutné nechat je v bubnových sušičkách vysušit na určitou vlhkost a poté lisováním či tvarováním dále zpracovat. Právě u prachu, lehkých pilin a dalších materiálů i v jiných odvětvích průmyslu, je potrubí velkým pomocníkem pro efektivní a rychlou přepravu z jednoho místa na druhé. Moderní technologie tak zajistí bezpečí, rychlý odvod nečistot, minimalizují rizika a pomáhají šetřit peníze i čas nejen ve dřevozpracujícím průmyslu.

Publikováno: 15. 10. 2020

Kategorie: Podnikání

Autor: Ivana Kolářová