O dotace na fotovoltaiku mohou žádat i obce

Fotovoltaika

Fotovoltaika patří k jednomu z nejdiskutabilnějších témat dnešní doby. Otázku „pořídit či nepořídit“ neřeší pouze jednotlivé domácnosti, zabývají se jí rovněž starostové malých i větších obcí. Ačkoli fotovoltaika šetří životní prostředí a při správném nastavení i desítky tisíc korun ročně, náklady na její pořízení nejsou nikterak malé. Pomoci by mohly dotace.

Fotovoltaická elektrárna produkuje stoprocentně čistou a nejvíce ekologickou elektřinu ze slunečního záření, při jejíž výrobě není třeba nic těžit ani pálit, takže nevznikají žádné emise či jiný odpad. Vlastní elektrárna pak poskytuje jistou nezávislost na centrálních systémech, výpadcích sítě i cenách distributora. Zároveň díky jejímu místění nedaleko odběrného místa (přímo v domě) nedochází ke ztrátě části vyrobené elektřiny při přenosu na dlouho vzdálenost.

Myšlenkou osadit fotovoltaickými panely střechu školy, obecního či kulturního domu nebo tělocvičny se jistě zaobírá nejeden představitel obce. Avšak na pořízení systému bude nutné vynaložit nemalé peníze, které momentálně v kase nejsou. V rozhodování by těmto starostům mohl pomoci fakt, že fotovoltaiku podporuje stát prostřednictvím dotace z programu Ministerstva životního prostředí.

Z obecného hlediska je dotační výzva určena na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie. Starostové si ovšem musí dát pozor na to, aby svoji žádost podali ve správném programu. Pro malé obce totiž platí rozdílné podmínky než pro ty větší!

Pokud starostové, nemají dostatek znalostí a přitom by rádi o dotaci požádali, je určitě vhodné obrátit se na dotační profesionály neboli dotační průvodce. Ti znají specifičnost jednotlivých programů a konkrétního starostu, nyní již žadatele o dotaci, celým dotačním procesem provedou.  

První úkol dotačního průvodce spočívá v posouzení projektového záměru, ověření jeho proveditelnosti a vyhodnocení rizik. Dále pomůže žadateli s výběrem vhodného programu a administrativně zabezpečí všechny kroky od podání žádosti, přes doložení veškerých příloh, vyhlášení veřejné zakázky, výběru zhotovitele, až po přípravu a řízení projektu. Následně vytvoří finanční plán a zpracuje potřebnou dokumentaci. Po schválení dotace dohlédne na kvalitu činností a výstupů projektu, naplňování jeho cílů i dodržování závazku zveřejňovat povinné informace.

Dotace pro obce mají stejně jako jiné oblasti svá specifika a přísná pravidla, proto se starostům spolupráce s dotačním průvodcem jednoznačně vyplatí. Vyhnou se zbytečnému tápání a naopak získají spolehlivého partnera, protože dotační průvodce konzultuje projekt s poskytovatelem dotace i v jeho průběhu a postará se o dodržování legislativních podmínek. To je zejména pro starosty velmi důležité, neboť svým jednáním a rozhodováním ovlivňují chod celé obce a nesou za něj značnou odpovědnost.  

Vyznat se ve změti pravidel a pouček pomůže starostům nově také funkce „Moje Obec“. Zde najdou kompletní přehled vyhlášených dotačních výzev, na něž má obec nárok. Stačí se registrovat a vytvořit profil. O přidání nové výzvy se dozví pověřená osoba prostřednictvím emailové notifikace.

Příjem žádostí do programu „Fotovoltaika pro malé obce“, potažmo „Fotovoltaika pro větší obce“ probíhá už jen do 15. března 2023. Není tedy na co čekat!

Publikováno: 06. 02. 2023

Kategorie: Finance

Autor: Jakub Králeň

Tagy: dotace | fotovoltaika