Nepodceňujte význam pravidelných revizí plynového kotle!

Zemní plyn je látka bez výrazného zápachu a barvy. Únik z poškozeného zařízení může způsobit škody na majetku i zdraví osob, a to formou otravy nebo výbuchu s následným požárem. Z tohoto důvodu se na plynová zařízení vztahují zákonné revize. Provozovatelé těchto zařízení musí zajišťovat kontroly a revize periodicky v závazných lhůtách, a to na základě vyhlášky 85/1978 Sb. Za zanedbání revize hrozí provozovateli plynového zařízení správní pokuta. Pokud tuto skutečnost zjistí technická inspekce nebo inspektorát bezpečnosti práce, může provozovateli zakázat provoz daného zařízení a v případě škodní události zahájit trestní stíhání pro obecné ohrožení. Povinnost revize plynu se týká pouze organizací působících na území České republiky. Žádné zákonné zařízení však tuto povinnost neukládá běžným domácnostem. Odborníci přesto pravidelnou prohlídku výrazně doporučují. Pravidelná servisní prohlídka plynového kotle slouží jako prevence před mnoha nepříjemnými následky. Včasné odhalení závady a její oprava je finančně úspornější než řešení rozsáhlejší poruchy, ke které by mohlo následkem menších nedokonalostí dojít. Ne nadarmo se říká, že když se něco může porouchat, porouchá se to v ten nejnevhodnější moment. V souvislosti s plynovými kotly to většinou znamená problémy během topné sezóny. V létě k poruchám logicky nedochází, protože kotle nejsou v provozu. Některé závady přitom nelze vyřešit okamžitě a oprava se může protáhnout na několik dní. Během této doby je domácnost bez zdroje tepla, do zdiva proniká vlhkost a chlad. Zároveň hrozí vznik plísní. Kdy je tedy vhodná doba na servisní prohlídky a revize kotlů? Ideálně před začátkem topné sezóny, a to v dostatečném předstihu. A když už bude technik přítomen, nechte si zkontrolovat i ostatní plynová zařízení. Chcete-li mít jistotu, že revize plynu a kotle proběhne v souladu s platnou legislativou, obraťte se na odborníky z firmy BL Facility, která působí především v Českých Budějovicích a okolí. Více na www.blfacility.cz.

Publikováno: 10. 09. 2016

Kategorie: Bydlení

Autor: Ivana Kolářová