Četba dětských knih před spaním

Dnešní uspěchaná doba spojená s neustálou pracovní činností (směnný provoz rodičů) a péčí o domácnost a rodinu nám nedává moc příležitostí trávit dostatečný čas se svými dětmi. Rádi bychom s nimi chtěli trávit více času, ale bohužel pro spoustu rodin jsou společné chvíle velmi vzácné.

Intenzivně trávený čas s našimi potomky je pro každé dítě velmi důležité. Jednou z činností, při které jsme s dítětem v blízkém kontaktu a plně se mu věnujeme, je určitě čtení. Seznamovat naše ratolesti s knihami bychom měli již od útlého dětství. Nejprve je seznamujeme s leporely plných obrázků např. se zvířátky, dopravními prostředky, geometrickými tvary, věcmi, s kterými se běžně v životě setkáváme, a ty pojmenováváme a popisujeme tvary a barvy.

Poté se s nimi učíme první říkadla, písmena a čísla a následuje četba pohádek a příběhů plných kladných a záporných postav. Denní předčítání knih především před spaním má mnoho pozitiv.

Předčítání posiluje schopnost soustředění pozornosti, jelikož se děti musí 15-30 minut soustředit na děj napínavé pohádky či příběhu.

Dále čtení velmi rozvíjí fantazii, protože jsou děti zataženy do děje a prožívají různá dobrodružství se svými hrdiny. A postupným vývojem dokáží rozpoznat dobro od zla a realitu od světa fantazie.

V neposlední řadě čtení rozšiřuje slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti.

Publikováno: 04. 05. 2012 / Aktualizováno: 13. 02. 2023

Kategorie: Dárky

Autor: Eliška Nováková