Cenné papíry

Co to jsou cenné papíry? Chytrá encyklopedie nám napoví, že cenný papír je listina, která ztělesňuje pohledávku vlastníka vůči tomu, kdo cenný papír vydal. Historie cenných papírů sahá až do starověku a v průběhu dějin se používal neustále, neboť byl a je jedním z významných činitelů finančního trhu. V České republice začal rozvoj cenných papírů teprve se začátkem kupónové privatizace, kdy došlo k velkému a masovému rozšíření cenných papírů. V té době také začíná možnost obchodovat s cennými papíry prostřednictvím Burzy cenných papírů v Praze nebo RM-systému. Co je dále třeba o cenných papírech vědět a znát? Například to, že v České republice existuje několik druhů cenných papírů. Mezi cenné papíry se řadí akcie, dluhopisy, podílové listy, investiční kupóny, šeky, směnky, opční listy atd. Podoba cenných papírů může být v naší republice listinná nebo zaknihovaná. Listinná podoba je fyzická listina, zatímco zaknihovaná podoba cenných papírů existuje pouze jako záznam v evidenci, který je uložen v České národní bance. Podle příslušného zákona o cenných papírech může být forma cenného papíru na jméno, na řad nebo na doručitele. Cenný papír na řad pak znamená, že je na cenném papíře uvedena konkrétní osoba, která je první oprávněnou osobou s cenným papírem nakládat. Cenný papír na doručitele pro změnu neobsahuje jméno majitele tohoto cenného papíru, takže oprávněná osoba s nakládáním tohoto cenného papíru může být klidně ta, která cenný papír předloží. Na co jsou cenné papíry vůbec dobré? Cenné papíry můžete použít jako vhodný nástroj pro své investování. Pokud máte nějaké volné finanční prostředky a zrovna je akutně nepotřebujete, můžete si koupit akcie nějaké dobré a významné společnosti a mít zisk z dividend. S kupováním cenných papírů vám dnes poradí všechny banky, které svým klientům nabízejí služby spojené s tímto druhem investování.

Publikováno: 18. 04. 2011

Kategorie: Investice

Autor: Ivana Kolářová