Akcie

Je cenný papír potvrzující, že majitel je takzvaný akcionář. To znamená že vložil část svého jmění do akciové společnosti. Akcionář má různá práva. Za prvé má právo na vyplacení dividendy, což je finanční částka vyplacená ze zisku firmy po jejím zdanění. Nejčastěji se jedná o pevnou částku vyplácenou na akcií. Tuto obdrženou částku pak musí akcionáč opět zdanit, neboť se jedná také o příjem. Tento fakt bývá akciovými společnostmí často využíván jako důvod pro nevyplácení dividendy. Výše této částky se určuje na valné hromadě, kde také mohou zasedat a hlasovat akcionáři. Také se může domáhat likvidačního zůstatku společnosti v případě likvidace. S akciemi se obchoduje na burzách, kde se také určuje jejich cena. Jejich hodnota kolísá s nabídkou a poptávkou. Pokud je vysoká poptávka cená vzrůstá, pokud je vysoká nabídka cena klesá. Dále se cena odvíjí od výše vyplácené dividendy, četnosti této platby, úspěšnosti firmy a dalších faktorů. Fyzická osoba také není oprávněna přímo zakoupit akcie a proto je musí nakupovat skrz makléře. To jsou banky, dealeři a brokeři. Na akcii je pevně vypsaná částka, která se nemění a cena této akcie se poté odvijí od výše inflace. Pokud víte kam a do jaké akciové společnosti investovat, můžou se pro Vás kacie stát dlouhodobým a jistým zdrojem příjmů.

Publikováno: 17. 04. 2011

Kategorie: Investice

Autor: Ivana Kolářová