Řidiči při řízení chybují. Může to ovlivnit bezpečnost silničního provozu

Chybovat je lidské. Neexistuje člověk, který by byl neomylný. Je ale rozdíl v tom, když se dopouštíme chyb nevědomky, a kdy chyby děláme záměrně a při kterých auto trpí (trpí například tlumiče do auta, a to i tlumiče Audi, v některých případech je nutné opravy tlumičů). Bohužel, velice časté je to, že si řidiči o sobě myslí, že si mohou dovolit porušit některá pravidla, protože jsou již dostatečně zkušenými a dobrými řidiči. Opatrnosti ale není nikdy dost, a protože se chyb dopouští každý, je dobré to omezit pouze na chyby nevědomé nebo vynucené.

Panika za volantem

Jedním z nebezpečí, které na nás za volantem čekají, je to, že se objevíme v neočekávané situaci. Při rozjezdu nám „chcípne“ auto, křižovatka, do které jsme vjeli, nestihneme kvůli zácpě opustit (a tím ucpeme provoz), nebo nám někdo vjede do cesty. Ano, každý z nás se může dopustit chyby, důležité ale je, nenechat se vyvést z míry a nezpanikařit. Ostatním řidičům se za své chyby můžete omluvit, snažte se vše řešit s klidem a slušností. Pokud zpanikaříte, povede to jen k dalším (a mnohdy horším) chybám.

Vychovávání ostatních řidičů

S předchozím bodem se pojí také to, když vy jste svědky, jak se jiný řidič dopouští chyby. Zřejmě o tom ví a není potřeba jej „trestat“ neustálým troubením nebo výhružnými gesty. Základním pravidlem zní: nesnažte se vychovávat ostatní řidiče. Díky tomu můžete způsobit, že řidič za volantem bude ještě nervóznější a může provést další neočekávané chyby.

Zipování

Pokud dochází ke sloučení dvou pruhů do jednoho, existuje jednoduché pravidlo, které se učí každý už v základní škole. Bohužel se ho lidé ještě nenaučili (nebo naučit nechtěli). I v důsledku toho vznikají nehody, které mohou způsobit velké zdržení všech ostatních řidičů. Pokud jen jeden z řidičů nedbá na pravidlo zipování, může dojít ke zdržení celé kolony – a to v obou jízdních pruzích. Nejčastějšími chybami je nedojíždění až do místa zúžení (řidič se chce zařadit do „správného“ pruhu dříve), vynucování přednosti, pouštění před sebe více aut a spoléhání na to, že když máte v zipu přednost, budete puštěni.

Publikováno: 31. 10. 2021

Kategorie: Auto-moto

Autor: Ivana Kolářová