Novela silničního zákona 2024: Co vám hrozí v případě řízení pod vlivem alkoholu

Řízení pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek rozhodně není dobrý nápad. Můžete být totiž nebezpeční nejen sami sobě, ale i svému okolí. Víte, co vám v případě policejní kontroly hrozí? To vám ve svém článku shrne advokátní kancelář Olomouc.

Alkohol – dobrý sluha, ale zlý pán

V České republice platí nulová tolerance alkoholu v krvi při řízení motorových vozidel. Od ledna roku 2024 vstoupila v platnost novela silničního zákona č. 361/2000 Sb. – Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

Bude-li nadýchaný obsah alkoholu nižší než 0,3 promile, ale vyšší než 0, poté se dopouštíte přestupku bez bodového ohodnocení. Tato situace je tedy hodnocena stejně jako předchozí roky.

Jestliže nadýcháte do 1,0 promile alkoholu, ale více než 0,3 promile, pak se stále jedná o přestupek, ale v tomto případě bude na vaše bodové konto připočteno 6 bodů. Bodové hodnocení se tedy snížilo z předchozích 7 bodů. I přesto, že se jedná pouze o přestupek, ne o trestný čin, budete pokutováni finanční sankcí. Ta se může pohybovat ve správním řízení v rozmezí 7 000 až 25 000 Kč. Výše pokuty se změnila z předchozích 2 500 až 20 000 Kč. Zákaz řízení vám bude udělen na dobu 6 až 18 měsíců, do roku 2024 vám hrozilo 6 až 12 měsíců.

V případě, kdy usednete za volant s více než 1 promile alkoholu, bude tento skutek podle trestního práva dále kvalifikován jako stav vylučující způsobilost. V některých případech však může být hladina alkoholu v krvi nižší, ale stav může být i tak posuzován jako stav vylučující způsobilost, jestliže je prokázán jiným způsobem, jedná se tedy o tzv. relativní nezpůsobilost.

Opět budete ve správním řízení pokutováni finanční částkou, jejíž výše se snížila z předchozích 25 000 až 50 000 Kč na 7 000 až 25 000 Kč. Spolu s tím si odnesete také připočtení 6 bodů, namísto původního ohodnocení 7 body. Samozřejmě, že i v tomto případě vám hrozí zákaz řízení. Jeho výše se snížila z 12 až 24 měsíců na 6 až 18 měsíců.

Jestliže se odmítnete podrobit testu na alkohol a jiné návykové látky, můžete odejít s pokutou 25 000 až 75 000 Kč. Připočteno vám bude rovněž 6 bodů a výše doby zákazu řízení bude činit 18 až 36 měsíců.

Publikováno: 01. 03. 2024

Kategorie: Auto-moto

Autor: Adéla Záhorská