Mezi námi

Drogy

Za „drogy“ byly původně označovány rostliny s léčivými účinky. Nyní tak nazýváme vysoce návykové látky nejen rostlinného původu.

Někdo v nich hledá útěchu, únik z reality, jiný to chce prostě jen vyzkoušet. Drogy jsou jistě obrovským pokušením a také velkým rizikem, neboť ačkoli se jedná o nelegální látky a policie i různé organizace proti nim tvrdě vystupují, je velmi lehké s nimi přijít do styku.

Na většině veřejných diskoték, v klubech či na ulicích můžete běžně spatřit kuřáky šlukující marihuanu, nejběžněji užívanou drogu, se kterou se ve svém životě dnes již setkal snad každý. Není totiž vůbec těžké ji sehnat, když chcete a víte kam jít. Marihuana se řadí do skupiny canabinoidů, kam patří také hašiš, což je upravený výtažek z konopí, jehož účinky jsou intenzivnější než účinky běžnější marihuany.

Další skupinou jsou halucinogenní látky, které uživateli pozmění vnímání reality. Patří sem LSD, extáze či psylocybin (houbičky). Heroin a opium (na kterém byl závislý například spisovatel Walter Scott) řadíme mezi opiáty. Za stimulanty označujeme tu skupinu drog, které navozují uživateli příjemný pocit skrze centrální nervový systém. Trankvilizéry (sedativa) pomáhají tišit úzkost, používá se jich při léčbě mnoha chorob a například i k navození umělého spánku před chirurgickým zákrokem.

Co s vámi droga udělá, vám nepředpoví nikdo, kdo ji již užil, protože drogy účinkují na každého jiným způsobem a záleží i na vaší momentální náladě jak se budete po jejím užití cítit. Proto se vyvarujte jejich užívání především, pokud máte deprese, protože byste poté na tento zážitek nemuseli rádi vzpomínat.

Na většinu těchto látek si člověk během krátkého času utvoří nepříjemnou závislost, která se poté velmi těžce odstraňuje. Jediné universální doporučení je s žádnou z nich nezačínat.