Povodňový plán může zachránit majetek i lidské životy

Povodním není možné zabránit. Téměř každým rokem zasáhnou některou z oblastí v ČR a lidé přicházejí o svůj majetek, mnohdy jsou ohroženy jejich životy. Právě proto jsou povodňové plány velmi důležité. Díky nim jsou k dispozici informace o možném nebezpečí včetně možností snížení rizik a řešení krizových situací. Pouze připravení mohou v takovýchto situacích pohotově reagovat. Tvorba povodňových plánů je v ČR povinná pro všechny obce a města, ve kterých může k povodním dojít. Povodňový plán se týká také vlastníků nemovitostí, které se nacházejí v záplavové oblasti. Toto pravidlo se týká staveb spadajících do záplavových oblastí, ale i staveb, které mohou průběh povodně zhoršit. Informace o tom, zda se vás povinnost zpracování povodňového plánu pro vaši nemovitost týká, získáte na příslušném vodoprávním úřadu. V případě, že se vás týká povinnost vypracování povodňového plánu a nemáte jej vypracovaný, dopouštíte se přestupku a může vám hrozit pokuta do výše až 100 tisíc Kč.

Digitální povodňový plán

Díky moderním technologiím je možné vypracování povodňového plánu v digitální podobě. Velkou výhodou této formy povodňových plánů je snadnější a rychlejší vyhledávání požadovaných informací včetně lepší provázanosti mezi textovými a grafickými částmi plánu.

Další povinnosti vlastníků nemovitostí v souvislosti s povodněmi

Kromě vypracovaného povodňového plánu mají vlastníci nemovitostí v záplavových oblastech povinnost zajistit, aby nezhoršovali průběh povodně, a to například spoluprací s povodňovými orgány, potřebným odstraněním předmětů, účastí hlásné povodňové služby, zajištěním ochrany osob a majetku, plavidel, atd. Po povodních je pak nutně těmito vlastníky prováděna kontrola staveb i pozemků.

ENVIPARTNER s.r.o.

Zpracovat povodňový plán není jednoduché, ale je zde několik organizací, které jej vypracují za vás. Povodňový nebo havarijní plán vám zpracuje například společnost ENVIPARTNER s.r.o., která nabízí i možnost zpracování výše zmíněného povodňového plánu v digitální podobě.

Publikováno: 01. 10. 2016

Kategorie: Rady a tipy

Autor: Ivana Kolářová