Numismatika - sběratelství mincí

aké nazývané numismatika, je obor zabývající se sbíraních mincí ze všech období, zemí a se včemi možnými hodnotami. Pro sběratelství bankovek se pak užívá název notafílie. Stejně jako u filatélie, sbírání známek, může být i tento obor dobrou investicí, neboť každá mince a bankovka časem nabývá na ceně, neboť se buď ztrácí z oběhu, anebo bylo například vytištěno několik exemplářů. Pokud má mince nebo bankovka nějakou vadu, která byla stvořena již při výrobě a která nebyla podchycena před vstupem do oběhu, má mnohem větší hodnotu, než ta samá bankovka bez vady. Alespoň tedy pro sběratele. Dalo by se tedy říci, že čím je mince starší a vzácnější tím má vyšší hodnotu a pokud má nějakou vadu přímo z továrny je to naprostá paráda. Avšak jejich cenu můžou ovlivnit i další faktory například zachovalost. Pokud budete mít bankovku, která bude zanešená, vybledlá, zohýbaná a potrhaná zdaleka nedosáhne takové hodnoty jako bankovka naprosto čístá v perfektním stavu. To samé platí u mincí a k ohodnocení kvality a čistoty platidla se nepoužívá šesti bodová předloha. N - oboustranně bezvadně zachovalý exemplář, dosud neobíhající, bez jakýchkoliv přehybů, ulámaných růžků, bez skvrn, nepošpiněný. 0 - nepatrné vady (např. ulámané růžky) bez přehybů. 1 - velmi krásný, čistý, neznatelně přeložený (nejvýš 1x). 2 - krásný, nepatrně přeložený, nejvýše jeden ostrý přehyb v hlavním směru, další přehyby slabé. Olámané rohy, menší nečistotu i nepatrné odření lze tolerovat. Neprodřený či jinak poškozený (natržení nebo nastřižení není přípustné). 3 - dobrý, průměrně zachovalý, přehyby v obou směrech, jinak bez poškození, nenatržený, průměrně pošpiněný, v místech přehybů slabě odřený, nikoliv prodřený. 4 - méně zachovalý, silněji překládaný, vydřená místa v přehybu, silněji pošpiněný, nepatrně natržený, ulámané či částečně chybějící rohy, poškozený. 5 - velmi špatný, silně překládaný, silně znečištěný, silně poškozený, natržený, či dokonce roztržený, odřený, chybějící části a rohy.

Publikováno: 19. 04. 2011

Kategorie: Investice

Autor: Ivana Kolářová