Nebezpečný prach není jen ten střelný

Při spojení nebezpečný prach si většina z nás vybaví starou kovbojku, ve které bandité pomocí střelného prachu nechávají vybouchnout srub. Explozní prach v moderním světě není střelný, ale může být mnohem nebezpečnější.

Bezpečí bez prachu

Tam, kde je prach, se snažíme uklízet, protože nám vadí esteticky a působí dojmem nepořádku. V průmyslových závodech a halách se ale prach musí uklízet a likvidovat z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo ke vzniku prostředí s rizikem výbuchu a požáru. Nezbytné je tak kvalitní odsávání a filtrace vzduchu, což zajistí bezpečné pracovní prostředí. V souvislosti s nečekanými výbuchy se většinou mluví spíše o plynech nebo kapalinách, prach je v pozadí, přesto ho nelze opomíjet. Může být nebezpečný a ohrozit zdraví či životy pracovníků i plynulost výroby. Centrální filtrace musí být instalována ve všech provozech, kde při zpracování nebo výrobě vzniká prach. Neobejdou se tak bez ní provozy pro zpracování dřeva a papíru, brusírny, lakovny, automotive i potravinářský a farmaceutický průmysl.

Když je prachu moc

Některé látky jsou samy o sobě, v pevném stavu, naprosto nehořlavé a bezpečné, třeba hliník nebo železo. Když se však rozmělní, je situace jiná. Stupeň takového rozmělnění má na výbušnost prachu vliv. Známé i laické veřejnosti jsou výbuchy uhelného prachu, které mají velkou sílu. U mnoha látek je riziko nebezpečí vzniku výbušného prostředí již ve vrstvě prachu vysoké jen několik milimetrů. Veškeré organické prachy jsou výbušné, v potravinářském průmyslu se tak s každým prachem nakládá jako s explozním. K vytváření elektrostatického náboje jsou velmi náchylné suroviny jako je mouka, cukr, senný a obilní prach, škrob a mnoho dalších. U některých surovin může být rizikem už vrtsva ležícího prachu vysoká pouhý milimetr. Odsávání explozního prachu zajistí bezpečné a čisté pracoviště bez vniku zbytečných rizik bez ohledu na to, jakou surovinu a v jakém průmyslu zpracováváte. Prach se musí v provozu likvidovat ideálně okamžitě, aby nedocházelo k jeho vrstvení. Odsávání co nejblíže místu jeho vzniku dokáže efektivně minimalizovat rizika a případné problémy.

Publikováno: 30. 09. 2020

Kategorie: Technika

Autor: Ivana