Chcete studovat obor, který vás uživí? Vsaďte na multimediální tvorbu

Někdo, kdo se vyzná ve focení, videích, zvuku, reklamách, marketingu a umí cizí jazyky, je potřeba v každé firmě. A právě tohle všechno se můžete naučit při studiu multimediální tvorby na Střední škole cestovního ruchu v Praze. Studium u nich je zpříjemněno moderním vybavením, využitím teoretických znalostí v praxi a spoustou dalších benefitů, které jen tak nějaká škola nabídnout nemůže.

Získáte široké spektrum znalostí

Studijní obor Multimediální tvorba zahrnuje široký výběr odborných předmětů. Vyučuje se výtvarná tvorba a dějiny výtvarné kultury, multimediální tvorba a multimediální technologie, design, program AutoCAD, tvorba webu, prostorová tvorba, ale také marketing a management multimediální tvorby v cestovním ruchu. Který jiný obor by vám poskytl vzdělání v tak širokém měřítku?

Nebudete jen sedět v lavici

V rámci odborných předmětů studenty čeká focení a natáčení, což nelze realizovat při sezení v lavici. Dokonce se podílí na chodu cestovní kanceláře ARCUS – vytváří jí webové stránky, katalog, reklamní videa a marketingovou strategii a mají z toho vlastní finanční prospěch. Během studia je čeká rovněž spousta výletů, jazykové pobyty v zahraničí, lyžařský výcvikový kurz a praktická cvičení mimo školu.

Budete pracovat s moderním vybavením

Multimediální tvorba je moderním oborem a podle toho vypadá vybavení školy. Výuka probíhá v moderních učebnách výpočetní techniky, jedna z nich je dokonce vybavena zařízeními Apple. Pro výuku i mimoškolní aktivity slouží nově zařízený ateliér. Nechybí ani klubovna pro zasedání CK ARCUS, kterou žáci vedou, a specialitou je televizní obrazovka v prvním patře, na které dozvídají o dění ve škole.

Připraveny jsou i další výhody

Začíná to už ve chvíli, kdy se rozhodnete, že se chcete na školu dostat. Nečekají vás žádné přijímací zkoušky z češtiny a matematiky. Bodují se tu známky ze základní školy a talentové zkoušky v podobě práce na počítači a tematické kresby. Když se vám zkoušky povedou a dostanete se, užijete si slavnostní imatrikulaci prváků a dostanete iPad na dobu studia zdarma. Zakončení studia pak také proběhne hladce. Představte si, že Multimediální tvorba je vnímána jako umělecký obor, a tak pro jeho studenty odpadá povinnost maturovat z matematiky!

Publikováno: 19. 04. 2015 / Aktualizováno: 31. 07. 2023

Kategorie: Podnikání

Autor: Jakub Novotný

Tagy: cestovní ruch | multimediální tvorba | střední škola cestovní ruch | střední škola cestovního ruchu